kuā (单押)

单字
多押
英姿勃发矢无虚发风里杨花嘀嗒踔厉风发积压机杼一家人面桃花泫然泣下咄嗟叱咤无冬历夏桀贪骜诈浪酒闲茶虎兕出柙对花啜茶井底蛤蟆鲜衣良马花腊搽凄然泪下风云叱咤
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词