shū (单押)

单字
多押
骊龙颔下取明珠救人一命,胜造七级浮屠安之若素骇心动目衣赭关木睹微知著天低吴楚,眼空无物杂俎清歌曼舞秉文经武奸同鬼蜮,行若狐鼠风烛草露乳臭未除蚍蜉撼树剃度宕仆心头撞鹿忆莼鲈心如槁木连漉
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词