diǎn (单押)

单字
多押
意兴阑珊拥书南面昙花一现风月无边裙屐少年缠绵缱绻亿万斯年学优才赡扬眉奋髯韶颜意惹情牵星霜荏苒气踰霄汉朝夕不倦似水流年朝成暮遍执锐披坚绚缦驰马试剑来鸿去燕
流行
唐诗
宋词
元曲
歌词
单词